1. Radovan Martic, EastCode, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zorana Tanasić, Faculty of Mechanical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Goran Janjic, Faculty of Mechanical Engineering, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvođenje i primjena Lean koncepta tokom poslednjih dvadeset godina je imala značajan uticaj na mnoga proizvodna poduzeća. Prethodne studije su pokazale da primjena Lean koncepta može pomoći proizvodnim organizacijama da poboljšaju poslovanje, odnosno smanje zalihe, vodeća vremena, vremena podešavanja, i sl. pod uslovom da usvoje sve neophodne prakse. Isto tako analiza dosadašnje implementacije Lean koncepta pokazuje da Lean proizvodne metode i alati nisu u jednakoj mjeri primjenjivi na velika i mala preduzeća. Cilj ovog rada je provesti kritički osvrt na primjenu Lean koncepta u malim i srednjim preduzećima uz tvrdnju da Lean koncept može biti uspješno primjenjen u svim industrijskim granama pod uslovom da je koncept potpuno shvaćen odnosno da se u potpunosti razumiju njegov pojam, načela i prakse. Kako mala i srednja preduzeća imaju ograničene resurse i suočavaju se sa poteškoćama da implementiraju sve elemente Lean koncepta analizirana je i prikladnost raspoloživih Lean alata, metoda i principa za primjenu u ovoj vrsti organizacija.

Key words: lean koncep; rasipanja; mala i srednja preduzeća

Conference: 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Date: 26.02.2017.